Historia

Powstanie oraz rozwój miasta Kępice i tym samym naszej garbarni ma ścisły związek z rodziną Bismarcków. W czasach rewolucji przemysłowej w XIX w. powstała nad brzegiem Wieprzy fabryka papieru. Prawie 100 lat później fabryka ta została przekształcona w garbarnię.

Chcielibyśmy spróbować pokazać jak historia wpłynęła na miejski i gospodarczy rozwój naszej miejscowości. Jednocześnie chcielibyśmy zainteresowanym użytkownikom dać możliwość poznania faktów, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do rozwoju przemysłu garbarskiego.

A zatem …

2000
Zostają zawarte umowy
2001
"Przyjazd" działu mokrego
2002
Garbarnia Freudenberg Leder zaprzestaje produkcji
Powstanie Weinheimer Leder
Nowe partnerstwo
Kegar Sp. z o.o. powraca
2003
Boxy cielęce znowu są produkowane
2008
Umowy, kolejne umowy
2009
Zielona garbarnia
2011
Prasa hydrauliczna nadlatuje
Ruszają prace wyburzeniowe
2012
Nowy tunel suszarniczy
2013
Kolejny agregat natryskowy
2017
Energooszczędne biuro
Certyfikacja ISO 9001
SATRA członkostwo
2018
Przejście na LNG
2019
Emisja gazów cieplarnianych
Pandemia COVID-19
2020
Koronawirus - lockdown w Europie
Dalszy zrównoważony rozwój
Druga fala koronawirusa
"Zielona" administracja
2021
Testy COVID-19
Certyfikacja ISO 45001
2022
2021 / 2022

Zostają zawarte umowy

… 19 października 2000 AAPLC zawiera 10 letnią umowę partnerską z koncernem Freudenberg Leder KG, która postanawia o współpracy w produkcji skór na etapie wet-blue i crust.

"Przyjazd" działu mokrego

… 28 września 2001 wjeżdżają pierwsze samochody z bębnami garbarskimi. W Kępicach rozpoczyna się montaż kompletnego wyposażenia warsztatu mokrego garbarni Freudenberg.

Garbarnia Freudenberg Leder zaprzestaje produkcji

… 30 września 2002 kolejna wielka garbarnia zaprzestaje produkcji. Po ponad 150 latach, w miejscowości Weinheim nie garbuje się już skór…

Powstanie Weinheimer Leder

… 04 grudnia 2002 powstaje spółka Weinheimer Leder GmbH. Cel – kontynuacja tradycji Freudenbreg Leder.

Nowe partnerstwo

… 08 grudnia 2002 pomiędzy Weinheimer Leder GmbH a AALCP Poland Sp. z o.o. zostaje zawarta umowa o współpracy partnerskiej.

Kegar Sp. z o.o. powraca

… 13 grudnia 2002 AALCP Poland Sp. z o.o. powraca do nazwy Kegar Sp. z o.o.

Boxy cielęce znowu są produkowane

… od 01 stycznia 2003 rozpoczęcie produkcji skór cielęcych box, zgodnie ze standarmi firmy „Freudenberg Leder” KG

Umowy, kolejne umowy

… 01 lipca 2008 podpisana zostaje kolejna umowa o współpracy partnerskiej, tym razem ze szwajcarską firmą Emme Leder GmbH.

Zielona garbarnia

… 01 września 2009 Kegar przystępuje do Polskiego Centrum Czystszej Produkcji (PCCP).

Prasa hydrauliczna nadlatuje

… 08 marca 2011 przez otwór w dachu prasa hydrauliczna „Gozzini” zostaje umieszczona na dziale wykańczalni.

Ruszają prace wyburzeniowe

… w 2011 roku większość starych nieużywanych budynków zostaje rozebrana. Doły zostają zasypane, nowe posadzki wylane.

Nowy tunel suszarniczy

… 09 maja 2012 uruchomiony zostaje nowy tunel suszarniczy.

Kolejny agregat natryskowy

… 03 kwietnia 2013 do produkcji zostaje włączony agregat do natrysku warstw podkładowych.

Energooszczędne biuro

… Kegar stawia na zrównoważenie środowiskowe. Nasze nowe biuro korzysta już z nowoczesnej energooszczędnej technologii z zastosowaniem pompy ciepła.

Certyfikacja ISO 9001

… 10 października 2017 uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015-10

SATRA członkostwo

… Kegar uzyskuje członkostwo SATRA.

Przejście na LNG

… w celu poprawy efektywności energetycznej w sierpniu przeszliśmy na zasilanie gazowe LNG. Gaz ziemny jest jednym z najczystszych paliw kopalnych i tym samym charakteryzuje się niską emisją CO2.

Emisja gazów cieplarnianych

… 22 września 2019 otrzymaliśmy raport o naszym śladzie węglowym za rok 2018.

Obliczenia zostały wykonane przez Panią dr inż. Jolantę Baran, Adiunkta na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Pandemia COVID-19

… 31 grudnia 2019 w mieście Wuhan w Chinach została rozpoznana ostra choroba  zakaźna układu oddechowego COVID-19 („Koronawirus”). Infekcję wywołuje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.[11]

Koronawirus - lockdown w Europie

… w związku z pandemią koronawirusa 15 marca 2020 Polska zamyka granice i wprowadza stan zagrożenia epidemicznego.

Cały świat zmaga się z COVID-19, a coraz więcej krajów w Europie zamyka swoje granice, tzw. lockdown.

Dalszy zrównoważony rozwój

… 31 sierpnia 2020 analiza śladu węglowego za rok 2019 – kolejna redukcja emisji CO2.

Druga fala koronawirusa

… jesień 2020, pandemia nie ustaje. Wprowadzane są kolejne obostrzenia.

"Zielona" administracja

… w ramach dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na dachu biurowca powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kW.

Testy COVID-19

… od stycznia 2021 Kegar wprowadza regularne testy przesiewowe (dwa razy w tygodniu) w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2 dla swoich pracowników.

Certyfikacja ISO 45001

… 26 lutego 2021 uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018-06 oraz odnowienie certyfikatu ISO 9001:2015-10.

2021 / 2022

W dniach od 20 grudnia 2021 do 7 stycznia 2022 mamy świąteczną przerwę produkcyjną.

2000

Zostają zawarte umowy

… 19 października 2000 AAPLC zawiera 10 letnią umowę partnerską z koncernem Freudenberg Leder KG, która postanawia o współpracy w produkcji skór na etapie wet-blue i crust.

2001

"Przyjazd" działu mokrego

… 28 września 2001 wjeżdżają pierwsze samochody z bębnami garbarskimi. W Kępicach rozpoczyna się montaż kompletnego wyposażenia warsztatu mokrego garbarni Freudenberg.

2002

Garbarnia Freudenberg Leder zaprzestaje produkcji

… 30 września 2002 kolejna wielka garbarnia zaprzestaje produkcji. Po ponad 150 latach, w miejscowości Weinheim nie garbuje się już skór…

Powstanie Weinheimer Leder

… 04 grudnia 2002 powstaje spółka Weinheimer Leder GmbH. Cel – kontynuacja tradycji Freudenbreg Leder.

Nowe partnerstwo

… 08 grudnia 2002 pomiędzy Weinheimer Leder GmbH a AALCP Poland Sp. z o.o. zostaje zawarta umowa o współpracy partnerskiej.

Kegar Sp. z o.o. powraca

… 13 grudnia 2002 AALCP Poland Sp. z o.o. powraca do nazwy Kegar Sp. z o.o.

2003

Boxy cielęce znowu są produkowane

… od 01 stycznia 2003 rozpoczęcie produkcji skór cielęcych box, zgodnie ze standarmi firmy „Freudenberg Leder” KG

2008

Umowy, kolejne umowy

… 01 lipca 2008 podpisana zostaje kolejna umowa o współpracy partnerskiej, tym razem ze szwajcarską firmą Emme Leder GmbH.

2009

Zielona garbarnia

… 01 września 2009 Kegar przystępuje do Polskiego Centrum Czystszej Produkcji (PCCP).

2011

Prasa hydrauliczna nadlatuje

… 08 marca 2011 przez otwór w dachu prasa hydrauliczna „Gozzini” zostaje umieszczona na dziale wykańczalni.

Ruszają prace wyburzeniowe

… w 2011 roku większość starych nieużywanych budynków zostaje rozebrana. Doły zostają zasypane, nowe posadzki wylane.

2012

Nowy tunel suszarniczy

… 09 maja 2012 uruchomiony zostaje nowy tunel suszarniczy.

2013

Kolejny agregat natryskowy

… 03 kwietnia 2013 do produkcji zostaje włączony agregat do natrysku warstw podkładowych.

2017

Energooszczędne biuro

… Kegar stawia na zrównoważenie środowiskowe. Nasze nowe biuro korzysta już z nowoczesnej energooszczędnej technologii z zastosowaniem pompy ciepła.

Certyfikacja ISO 9001

… 10 października 2017 uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015-10

SATRA członkostwo

… Kegar uzyskuje członkostwo SATRA.

2018

Przejście na LNG

… w celu poprawy efektywności energetycznej w sierpniu przeszliśmy na zasilanie gazowe LNG. Gaz ziemny jest jednym z najczystszych paliw kopalnych i tym samym charakteryzuje się niską emisją CO2.

2019

Emisja gazów cieplarnianych

… 22 września 2019 otrzymaliśmy raport o naszym śladzie węglowym za rok 2018.

Obliczenia zostały wykonane przez Panią dr inż. Jolantę Baran, Adiunkta na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Pandemia COVID-19

… 31 grudnia 2019 w mieście Wuhan w Chinach została rozpoznana ostra choroba  zakaźna układu oddechowego COVID-19 („Koronawirus”). Infekcję wywołuje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.[11]

2020

Koronawirus - lockdown w Europie

… w związku z pandemią koronawirusa 15 marca 2020 Polska zamyka granice i wprowadza stan zagrożenia epidemicznego.

Cały świat zmaga się z COVID-19, a coraz więcej krajów w Europie zamyka swoje granice, tzw. lockdown.

Dalszy zrównoważony rozwój

… 31 sierpnia 2020 analiza śladu węglowego za rok 2019 – kolejna redukcja emisji CO2.

Druga fala koronawirusa

… jesień 2020, pandemia nie ustaje. Wprowadzane są kolejne obostrzenia.

"Zielona" administracja

… w ramach dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju na dachu biurowca powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 50 kW.

2021

Testy COVID-19

… od stycznia 2021 Kegar wprowadza regularne testy przesiewowe (dwa razy w tygodniu) w kierunku zakażenia wirusem SARS-COV-2 dla swoich pracowników.

Certyfikacja ISO 45001

… 26 lutego 2021 uzyskanie certyfikatu ISO 45001:2018-06 oraz odnowienie certyfikatu ISO 9001:2015-10.

2022

2021 / 2022

W dniach od 20 grudnia 2021 do 7 stycznia 2022 mamy świąteczną przerwę produkcyjną.

Nasza historia
Historia ogólna
Historia garbarstwa