Historia

Powstanie oraz rozwój miasta Kępice i tym samym naszej garbarni ma ścisły związek z rodziną Bismarcków. W czasach rewolucji przemysłowej w XIX w. powstała nad brzegiem Wieprzy fabryka papieru. Prawie 100 lat później fabryka ta została przekształcona w garbarnię.

Chcielibyśmy spróbować pokazać jak historia wpłynęła na miejski i gospodarczy rozwój naszej miejscowości. Jednocześnie chcielibyśmy zainteresowanym użytkownikom dać możliwość poznania faktów, które w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do rozwoju przemysłu garbarskiego.

A zatem …

2000
Zostają zawarte umowy
2001
"Przyjazd" działu mokrego
2002
Garbarnia Freudenberg Leder zaprzestaje produkcji
Powstanie Weinheimer Leder
Nowe partnerstwo
Kegar Sp. z o.o. powraca
2003
Boxy cielęce znowu są produkowane
2008
Umowy, kolejne umowy
2009
Zielona garbarnia
2011
Prasa hydrauliczna nadlatuje
Ruszają prace wyburzeniowe
2012
Nowy tunel suszarniczy
2013
Kolejny agregat natryskowy
2017
Certyfikat jakości
SATRA członkostwo

Zostają zawarte umowy

… 19 października 2000 AAPLC zawiera 10 letnią umowę partnerską z koncernem Freudenberg Leder KG, która postanawia o współpracy w produkcji skór na etapie wet-blue i crust.

"Przyjazd" działu mokrego

… 28 września 2001 wjeżdżają pierwsze samochody z bębnami garbarskimi. W Kępicach rozpoczyna się montaż kompletnego wyposażenia warsztatu mokrego garbarni Freudenberg.

Garbarnia Freudenberg Leder zaprzestaje produkcji

… 30 września 2002 kolejna wielka garbarnia zaprzestaje produkcji. Po ponad 150 latach, w miejscowości Weinheim nie garbuje się już skór…

Powstanie Weinheimer Leder

… 04 grudnia 2002 powstaje spółka Weinheimer Leder GmbH. Cel – kontynuacja tradycji Freudenbreg Leder.

Nowe partnerstwo

… 08 grudnia 2002 pomiędzy Weinheimer Leder GmbH a AALCP Poland Sp. z o.o. zostaje zawarta umowa o współpracy partnerskiej.

Kegar Sp. z o.o. powraca

… 13 grudnia 2002 AALCP Poland Sp. z o.o. powraca do nazwy Kegar Sp. z o.o.

Boxy cielęce znowu są produkowane

… od 01 stycznia 2003 rozpoczęcie produkcji skór cielęcych box, zgodnie ze standarmi firmy „Freudenberg Leder” KG

Umowy, kolejne umowy

… 01 lipca 2008 podpisana zostaje kolejna umowa o współpracy partnerskiej, tym razem ze szwajcarską firmą Emme Leder GmbH.

Zielona garbarnia

… 01 września 2009 Kegar przystępuje do Polskiego Centrum Czystszej Produkcji (PCCP).

Prasa hydrauliczna nadlatuje

… 08 marca 2011 przez otwór w dachu prasa hydrauliczna „Gozzini” zostaje umieszczona na dziale wykańczalni.

Ruszają prace wyburzeniowe

… w 2011 roku większość starych nieużywanych budynków zostaje rozebrana. Doły zostają zasypane, nowe posadzki wylane.

Nowy tunel suszarniczy

… 09 maja 2012 uruchomiony zostaje nowy tunel suszarniczy.

Kolejny agregat natryskowy

… 03 kwietnia 2013 do produkcji zostaje włączony agregat do natrysku warstw podkładowych.

Certyfikat jakości

… 10 października 2017 uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015-10

SATRA członkostwo

… Kegar uzyskuje członkostwo SATRA.

2000

Zostają zawarte umowy

… 19 października 2000 AAPLC zawiera 10 letnią umowę partnerską z koncernem Freudenberg Leder KG, która postanawia o współpracy w produkcji skór na etapie wet-blue i crust.

2001

"Przyjazd" działu mokrego

… 28 września 2001 wjeżdżają pierwsze samochody z bębnami garbarskimi. W Kępicach rozpoczyna się montaż kompletnego wyposażenia warsztatu mokrego garbarni Freudenberg.

2002

Garbarnia Freudenberg Leder zaprzestaje produkcji

… 30 września 2002 kolejna wielka garbarnia zaprzestaje produkcji. Po ponad 150 latach, w miejscowości Weinheim nie garbuje się już skór…

Powstanie Weinheimer Leder

… 04 grudnia 2002 powstaje spółka Weinheimer Leder GmbH. Cel – kontynuacja tradycji Freudenbreg Leder.

Nowe partnerstwo

… 08 grudnia 2002 pomiędzy Weinheimer Leder GmbH a AALCP Poland Sp. z o.o. zostaje zawarta umowa o współpracy partnerskiej.

Kegar Sp. z o.o. powraca

… 13 grudnia 2002 AALCP Poland Sp. z o.o. powraca do nazwy Kegar Sp. z o.o.

2003

Boxy cielęce znowu są produkowane

… od 01 stycznia 2003 rozpoczęcie produkcji skór cielęcych box, zgodnie ze standarmi firmy „Freudenberg Leder” KG

2008

Umowy, kolejne umowy

… 01 lipca 2008 podpisana zostaje kolejna umowa o współpracy partnerskiej, tym razem ze szwajcarską firmą Emme Leder GmbH.

2009

Zielona garbarnia

… 01 września 2009 Kegar przystępuje do Polskiego Centrum Czystszej Produkcji (PCCP).

2011

Prasa hydrauliczna nadlatuje

… 08 marca 2011 przez otwór w dachu prasa hydrauliczna „Gozzini” zostaje umieszczona na dziale wykańczalni.

Ruszają prace wyburzeniowe

… w 2011 roku większość starych nieużywanych budynków zostaje rozebrana. Doły zostają zasypane, nowe posadzki wylane.

2012

Nowy tunel suszarniczy

… 09 maja 2012 uruchomiony zostaje nowy tunel suszarniczy.

2013

Kolejny agregat natryskowy

… 03 kwietnia 2013 do produkcji zostaje włączony agregat do natrysku warstw podkładowych.

2017

Certyfikat jakości

… 10 października 2017 uzyskanie certyfikatu jakości ISO 9001:2015-10

SATRA członkostwo

… Kegar uzyskuje członkostwo SATRA.

Nasza historia
Historia ogólna
Historia garbarstwa